สินค้าและบริการ

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งสามารถออกแบบวางระบบและให้คำปรึกษาในการใช้งานของอุปกรณ์ โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและยังมีทึมงานวิศวกรรมที่สามารถออกแบบวางระบบที่ตอบสนองกับความต้องการของทางลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ระบบกล้องวงจรปิด

ระบบการจัดการรถยนต์

ระบบควบคุมการเข้า-ออก

ระบบการตรวจจับโลหะ

ระบบเตือนการบุกรุก

ระบบสแกนใบหน้า

ระบบเตือนอัคคีภัย

ระบบบันทึกเวลา

เราเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ปกป้องและลดความสูญเสียได้จริง พร้อมกับบริการหลังการขายที่ไม่เคยทอดทิ้งลูกค้ามาตลอดกว่า 15 ปี

สินค้าและบริการ

จำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับ ระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจร อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งสามารถออกแบบวางระบบและให้คำปรึกษาในการใช้งานของอุปกรณ์โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ และยังมีทีมงานวิศวกรรมที่สามารถออกแบบวางระบบที่ตอบสนองกับความต้องการของทางลูกค้าได้เป็นอย่างดี